Tämän avoimen kirjeen on tarkoitus tavoittaa yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen tietoturvasta päättävät henkilöt. Team ROT tarjoaa yhdelle Suomalaiselle koululle ilmaisen teknisen tietoturvatestauksen.
Olemme Team ROT, meitä on kuusi henkilöä ja tietoturva on intohimomme. Teemme teknisiä tietoturvatestauksia järjestelmiin ja laitteistoihin, sekä vapaa-ajallamme, että päivätyöksemme. Olemme osallistuneet lukuisiin haavoittuvuuspalkinto-ohjelmiin (engl. “Bug Bounty program”) maailmanlaajuisesti ja tiimimme jäsenet ovatkin tunnettuja myös kansainvälisesti. Nyt haluamme parantaa Suomen koulujen tietoturvallisuutta ja haluamme tarjota yhdelle Suomen koululle ilmaisen työpanoksemme, jotta Suomi ja suomalaisten koulujen järjestelmät saadaan turvallisemmaksi.
Team ROT järjesti vuonna 2017 #kuntahaaste -kampanjan, jossa tekemällämme työpanoksella paransimme Suomalaisten kuntien tietoturvallisuutta. Vuonna 2018 osallistuimme Visman järjestämään Visma Hackday -tapahtumaan, jossa testattiin useiden koulujen käyttämän Wilma-järjestelmän tietoturvallisuutta (https://www.visma.fi/blog/visma-hackday-suomi-ruotsi-maaottelu/). Nyt haluammekin jatkaa tällä Suomalaisten koulujen tietojärjestelmien tietoturvallisuutta edistävällä tiellä, ja olemmekin päättäneet lanseerata #kouluhaaste -kampanjan.
Pyydämme halukkaita kouluja ilmoittautumaan mukaan #kouluhaaste -kampanjaan huhtikuun 2019 loppuun mennessä lähettämällä vapaamuotoisen ilmoittautumisen sähköpostiosoitteeseen team@rot.fi. Team ROT valitsee halukkaiden koulujen joukosta yhden koulun, johon tietoturvatestaus suoritetaan. Testaus sisältää teknisen tietoturvatestauksen, joka suoritetaan Team ROT -jäsenten toimesta valitun koulun järjestelmiin yhden, vielä määrittelemättömän viikonlopun aikana. Team ROT kontaktoi valittua koulua toukokuun 2019 alkupuolella.
Tietoa testausprosessista
Jotta tietoturvatestaus olisi mahdollisimman sujuva ja reilu molemmille osapuolille, koulu voi määritellä itse halutun kohteen tai kohteet sekä halutessa rajata tietyt testitapaukset pois testauksesta. Team ROT kuitenkin suosittelee, että testauksen kohteena olisi mukana mahdollisimman laaja osa koulun järjestelmiä. Näin ollen koulu hyötyy Team ROT:in tekemästä työstä mahdollisimman laajasti.
Testausaikana Team ROT pyrkii olemaan aiheuttamatta ongelmia kohdejärjestelmien saatavuuden, eheyden ja luottamuksellisuuden kanssa, mutta kuten kaikessa testauksessa, odottamattomia ongelmia voi esiintyä. Täten Team ROT ei ota vastuuta mahdollisista ongelmista, jotka testaus suorasti tai epäsuorasti voi aiheuttaa. Team ROT suosittelee, että testaus suoritetaan sellaisena ajankohtana jolloin mahdollisista esiintyvistä ongelmista aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa koulun normaalille toiminnalle, esim. testaus suoritetaan viikonloppuna koulun loma-aikana.
Testauksen lopputuotoksena kirjoitetaan raportti, jossa raportoidaan kaikki testauksen aikana havaitut tietoturvaongelmat. Raportti toimitetaan koulun tietoturvatestaukseen valitulle yhteyshenkilölle, yleensä koulun tietoturvavastaavalle. Jos havainto koskee koulun ulkopuolista organisaatiota tai kolmannen osapuolen toimittajan sovellusta, Team ROT ilmoittaa havainnoista myös Traficomin kyberturvallisuuskeskukselle, CERT-FI:lle. Tämä sen takia, että haavoittuvuuskoordinointi kolmansien osapuolten kanssa onnistuisi mahdollisimman sujuvasti. Kun raportoidut havainnot ovat korjattu, Team ROT julkaisee niistä yhteenvedon. Yhteenveto käydään lävitse ennen sen julkaisemista yhdessä koulun kanssa ja sisällöstä poistetaan osapuolten halujen mukaisesti luottamuksellinen ja/tai yksilöivä tieto.
Team ROT pidättää oikeuden julkaista tiedon haavoittuvuuksien kokonaismäärästä jo ennen tietoturvahaavoittuvuuksien korjaamista, mutta tarkempia tietoja haavoittuvuuksista tai osallistuvaa koulun nimeä ei julkaista ennen tietoturvahaavoittuvuuksien korjaamista tai erillistä testattavan koulun antamaa kirjallista lupaa.
Terveisin,
Team ROT
Team ROTia #kouluhaaste’eessa tukemassa:
Image result for visma logo
Image result for solita logo
Image result for elisa logo